Är du nyfiken på vad vi gör och hur vi betjänar våra kunder? Besök våra case studies för att få veta mer!

DEFLOG-krishanteringskonceptHyr ett flygplan för katastrofhjälp

Under morgonen den 6 februari 2023 var det en jordbävning på mellan 7 och 8 på Richterskalan i sydöstra Turkiet och Syrien. Efter den första jordbävningen följde en serie efterskalv som lämnade miljontals människor på flykt och hundratusentals människor boende i tillfälliga skyddsrum under förödande omständigheter utan tillräckligt med mat, vatten, tak över huvudet, sanitet eller andra nödvändigheter. Vid det här laget vet vi att mer än 55 000 människor dött och att många andra har skadats i området. Omfattningen av denna humanitära kris var och är enorm.

Internationella räddningsinsatser

Länder såsom Estland och Finland kan tillhandahålla internationell räddningstjänst på begäran av ett annat land, EU eller en internationell organisation. I Finland organiseras internationella räddningsinsatser av inrikesministeriet och Emergency Service Academy Finland (ESAF). 

Ministeriet ansvarar för samordningen och underhållet av assistanskapaciteten medan ESAF ansvarar för bland annat logistiken. Hjälpflygningarna från Finland till katastrofområdet samordnades av ESAF som anlitade Euroflite för att ordna fram flygplanet för hjälpinsatsen. För det estniska laget kom begäran från estniska tjänstemän.

Två operationer i akut behov av ett flygplan

Det första samtalet mottogs under måndag morgon från den estnisk sidan som skickade det första hjälpflyget till katastrofområdet. Det finska laget tog emot begäran om hjälp under måndagen den 6 februari under eftermiddagen. Utöver brådskan hos uppdragets var utmaningen även att flygplatsen i Estland inte hade de nödvändiga lastpallarna för att lasta hjälplasten. Euroflite och JetLogistics löste problemet tillsammans genom att fraktade pallarna från Finland till Tallinns flygplats för lastning.

Euroflites roll var att ordna fram flygplanet för både finska och estniska räddningsinsatser. Båda operationerna använde samma flygplan, först flögs estniska räddningsarbetare och utrustning till Adana den 7 och återvände sedan för att hämta finska, svenska och danska team och flög rutten från Helsingfors till Billund till Adana den 9. Totalt flög Euroflite hjälparbetare och räddningsutrustning från Finland, Estland, Sverige och Danmark till katastrofområdet. 

Hyra flygplan och hålla ett stramt schema

Ursprungligen hyrdes en Airbus 320 för verksamheten. All last behövde packas om till mått som passade flygplanet och farligt gods behövde separeras (generatorer, bränsle, etanol, batterier etc.) från vanligt gods. Fast under ompackningen upptäckte teamet snabbt att volymerna hade ökat från vad som ursprungligen var beräknat vilket ledde till att flygplanstypen byttes från A320 till A330. 

Att hyra ett stort flygplan med en sådan tidspress och akut situation är inte ett lätt jobb att utföra.

”Att endast hyra ett lastplan är lätt, att lägga till passagerare i ekvationen gör det svårare.” Reelika Mõttus, JetLogistics chef för försvars- och regeringssektorn i de baltiska staterna beskriver. Euroflite förberedde sig även på att transportera flygbesättningen till Tallinn med ett privat jetplan för att säkerställa tillräckliga vilotider för besättningen och fortfarande behålla det ursprungliga schemat. Det här alternativet behövdes inte till slut men det visar hur snabbt Euroflite-teamet kan tänka utanför ramarna för att säkerställa att operationen kan utföras utan förseningar. 

A330-flygplanet som användes hyrdes av en europeisk flygbolagsoperatör. A330:s lastrum kunde rymma en tillräcklig mängd gods för att tillgodose behoven hos båda operationerna och alla fyra länderna. Totalt skickades cirka 40 ton gods och 50 personer från Estland, Sverige, Finland och Danmark till katastrofområdet. Sammantaget ett mycket bra och väl genomfört samarbete mellan Euroflite, JetLogistics och alla inblandade parter där alla var mycket nöjda med slutresultatet.

DEFLOG-krishanteringskoncept som en lösning 

Denna fallstudie visar hur operationer utförs under DEFLOG-konceptet. DEFLOG är ett krishanteringstjänstkoncept som kombinerar alla de bästa egenskaperna hos tre Wihuri Aviations-företagsenheter. Wihuri Aviations affärsenheter (Euroflite, JetLogistics och Jetflite) är specialiserade på snabbinsatsflyg till svåra platser och genomför dussintals olika typer av hjälpflygningar per år. Operationer består ofta av utplacering av trupper och räddning, evakuering och ambulansflyg.

Kontakta oss om du har några frågor eller om du vill att vi ska ordna ett flygplan för katastrofhjälp.