Är du nyfiken på vad vi gör och hur vi betjänar våra kunder? Besök våra case studies för att få veta mer!


Säkerställa säkra och problemfria flygresor för idrottslag
Idrottslag till Schweiz

Idrottslag kräver ofta särskilda arrangemang när det kommer till flygresor. För snäva scheman, flera destinationer och hänsyn till idrottares kostbehov och återhämtning är koordination och kommunikation avgörande för en framgångsrik resa.

Att resa med ett idrottslag kräver mycket planering och förberedelser. Det finns vanligtvis massor av bagage och speciella researtiklar (bollar, klubbor, racketar, träningsredskap, medicinsk utrustning, etc.). Resescheman är ofta väldigt snäva och idrottare måste vara utvilade och redo att prestera på toppnivå efter resan. Vila, näring och återhämtning är faktorer som påverkar prestationsnivån hos varje idrottare och som ett resultat hela laget.

Denna fallstudie belyser hur vi tillhandahöll en skräddarsydd och säker reselösning för ett idrottslag med hänsyn till deras specifika behov och prioriterade hygien- och säkerhetsåtgärder.

Kundens behov

Kunden kontaktade oss med specifika krav på deras idrottslags researrangemang som involverade olika länder och städer. Kunden betonade vikten av hygien för idrottarnas hälsa och behovet av att undvika överflödiga interaktioner under resan. Under en kort och intensiv tävlingssäsong kan uteblivna tävlingar på grund av reseproblem vara problematiskt. Därför var klientens primära behov att säkerställa idrottarnas säkerhet och välbefinnande samt minimera risken för infektioner.

Snabba arrangemang med speciella önskemål

Vi tillhandahöll en snabb lösning för att möta kundens behov och säkerställa en smidig transport av idrottslag. Här är en tidslinje för processen:

3 dagar före avresa: Vi fick förfrågan från klienten och påbörjade förberedelserna inför flygningen. Detta innebar att ordna lämpliga flygplan och lämnade ett erbjudande till kunden.

2 dagar före avresa: Vi bekräftade flygningen och började förbereda tjänsterna. Hela besättningen skickades på COVID-19-testning.

Avresa: Vi desinficerade flygplanet innan avgång. Mottagande av alla COVID-19-testresultat och utförande av flygningen.

Anpassade säkerhetsåtgärder

Vi kunde tillhandahålla ett skräddarsytt servicepaket för att möta kundens behov och säkerställa en säker flygresa för idrottslaget. Säkerhetsåtgärderna inkluderade:

Skräddarsydd upphämtning och avlämning

Vi ordnade upphämtningen av teamet från flygplanet med buss vilket eliminerade behovet av överflödiga interaktioner i terminalen. Detta säkerställde att idrottarna kunde resa säkert och minimerade risken för infektioner.

Användning av VIP-lounge och speciella terminalrutter

I de fall då upphämtning av idrottslaget med buss inte var möjlig på grund av gruppens storlek arrangerade vi VIP-lounger och andra speciella rutter i terminalen för idrottslaget. Detta hjälpte till att upprätthålla social distans och undvika trånga områden.

Desinfektion av flygplan 

Vi såg till att flygplanet som användes för idrottslagets resa var noggrant desinficerat före avgång vilket gav en ren och säker miljö för idrottarna under flygningen.

Besättningens hälsa och säkerhet

Vi vidtog åtgärder för att säkerställa hälsa och säkerhet hos flygbesättningen genom att testa dem i förväg och säkerställa att de var friska när ombordstigningen påbörjades.

Krav på mat och kost

Vi såg till att idrottarnas matbehov inte avbröts under transporten genom att tillhandahålla maten i förslutna behållare som förhindrar kontaminering. Detta hjälpte till att upprätthålla idrottarnas kostplaner vilket är avgörande för deras prestation.

Kommunikation och information

Vi prioriterade kommunikationen med kunden för hantering av eventuella förändringar och osäkerheter i resebegränsningarna för att säkerställa att idrottslaget var välinformerat och stressfritt under resa. Detta hjälpte till att undvika felaktig information och ökade bekvämligheten för kunden.

Sammanfattning

Vårt skräddarsydda servicepaket (skräddarsytt för idrottslagets specifika behov) säkerställde en säker och problemfri flygresa. Genom att implementera olika säkerhetsåtgärder såsom skräddarsydd upphämtning och avlämning, användning av VIP-lounger, flygplansdesinfektion, hälso- och säkerhetsåtgärder för personalen, mat- och dietkrav, och effektiv kommunikation tillhandahöll vi en pålitlig och säker lösning för kundens flygcharterbehov. Teamet kunde resa med sinnesfrid och vetskapen om att deras hälsa och säkerhet prioriterades under hela resan.

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller om du vill att vi ska arrangera din resa.