Är du nyfiken på vad vi gör och hur vi betjänar våra kunder? Besök våra case studies för att få veta mer!

CO2-utsläppen från affärsjetplan står för 2 % av alla flygutsläpp och 0,04 % av de globala mänskliga koldioxidutsläppen. Affärsjetplan används för specifika uppdrag och flyger direkta rutter mellan flygplatser. Modern navigationsutrustning, den senaste tekniken, motordesign och bästa praxis för drift förbättrar bränsleeffektiviteten och minskar växthusgasutsläppen. Den europeiska luftfartsgemenskapen som helhet har förbundit sig till följande mål:

  • Koldioxidneutral tillväxt
  • En förbättring av bränsleeffektiviteten med 2 % per år
  • En minskning av de totala CO2-utsläppen med 50 % till 2050 jämfört med 2005.

Euroflite och Jetflite har vidtagit åtgärder för att minska sina verksamheters koldioxidavtryck. Vi följer utsläppsnivåer årligen och optimerar våra processer och flygplaneringsprocedurer för att minimera bränsleförbrukningen på flera olika sätt. Ytterligare information och det detaljerade miljöprogram vi följer är tillgängliga för våra partners på begäran.

Uppriktighet sägs vara mycket finsk. För oss, som ett finskt familjeägt företag, betyder uppriktighet att vara öppna, ärliga och transparenta om de åtaganden vi gör för att växa vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt.