Är du nyfiken på vad vi gör och hur vi betjänar våra kunder? Besök våra case studies för att få veta mer!

Då det inträffar naturkatastrofer eller olyckor erbjuder vi nödutryckning med charter service runtom i världen på kort varsel. Sådana nödutryckningar med charter kan vara till exempel återvändande hem med ackrediterat privatflyg med ett helt medicinskt team ombord, eller evakueringsflyg på grund av lokal oro.

Nödutryckningar med flyg

Under en naturkatastrof, eller nu under pandemin är vi väldigt flexibla då det gäller nödutryckning med flyg. Vi har två fullt utrustade EURAMI-ackrediterade ambulansflyg som finns till ert förfogande, med ett fullt flygmedicinskt team på standby 24⁄7. Vi ordnar nödutryckningsflygcharter for NGOs, myndigheter och humanitära organisationer runtom i världen.

Vid nödutryckningssituationer när tiden är mycket betydelsefull levererar vi på begäran vid naturkatastrofer, vid politisk oro, i fientliga situationer, vid arbetsplatser och i affärsrelaterade nödsituationer. Vår service inkluderar specialiserad personal, evakuering, hemtransport för individer och grupper, medevac och flygambulans.